Volume 29, 1999

Od redakcji 3
From Editors 7
I Studies and Proposals
A. Zybertowicz The Success of the Natural Sciences Sociologically Explained Abstract 11
A. Zybertowicz Theory of Culture, Stages of Social Cognitive Change and
Paranormal Phenomena
Abstract 35
J. Heal Wittgenstein and Relativism Abstract 71
A. Szahaj Richard Rorty or the Irresistible Charm of (Neo)pragamtism
into Postmodernism Transmuted
Abstract 83
W. Hanasz Historical Background of „The Rhetorical Turn” in Postmodern
Methodological Consciousness
Abstract 103
J. Sójka The Phenomenology of Alfred Schutz Abstract 127
II Reconstructions
A viagra ohne rezept frankreich. Konior Epistemologiczny kontekst przełomu teoretycznego w nauce 153
B. Szczepańska-Pabiszczak Leona Chwistka relatywizm ontologiczny 177
III Discussions
Wprowadzenie 197
T. Grabińska O antyrealizmie Pawła Zeidlera – Kilka uwag na marginesie książki
„Spór o status poznawczy teorii”
199
P. Zeidler O relacjach między teorią, modelem a rzeczywistością w ujęciu
Teresy Grabińskiej
207
M. Zabierowski O empiryczności matematyki 215