Volume 31, 2013

OD REDAKCJI


Słowo wstępne

P. ZEIDLER (2014) 13-14


CZĘŚĆ I


Jerzego Topolskiego projekt metodologii historii

W. WRZOSEK (2014) 15-24


Leszek Nowak i jego koncepcje z filozofii nauki, filozofii społecznej i metafizyki

A. KLAWITER, K. ŁASTOWSKI (2014) 25-42


Jerzego Kmity metodologiczny ogląd świata

A. PAŁUBICKA (2014) 43-56


Metodologia badań nad sztuką w ujęciu Włodzimierza Ławniczaka

P. ZEIDLER, R. KUBICKI (2014) 57-66


Metodologiczne i pozametodologiczne aspekty rozwoju nauki w perspektywie badawczej Krystyny Zamiary

B. KOTOWA (2014) 67-80


Kilka uwag na temat koncepcji semantyki Jerzego Kmity

A. DOBOSZ (2014) 81-92


CZĘŚĆ II


Słowo wstępne

A. W. NOWAK (2014) 95-96


Pytanie: „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?” w świetle refleksji nad laboratoryjną praktyką badawczą

M. SIKORA (2014) 97-117


Ontologia czy polityka wiedzy? Wyobraźnia socjologiczna a społeczne studia nad nauką

A. W. NOWAK (2014) 119-143


Znaniecki i Husserl o rzeczywistości kulturowej i jej badaniu. Onto-epistemologiczna interpretacja współczynnika humanistycznego

M. KUSZYK-BYTNIEWSKA (2014) 145-181


„Wojny o naukę” – geneza, strony konfliktu i problemy do rozwiązania

R. KAZIBUT (2014) 183-207


Analiza krytyczna koncepcji dwóch kultur nauki Petera Galisona

A. KRASIŃSKI (2014) 209-229


Od eksperymentów psychologicznych do komputerowych symulacji odkryć naukowych: wprowadzenie do kognitywnych studiów nad nauką i technologią

Ł. AFELTOWICZ (2014) 231-267


Przepołowiony świat zbiorowości w obliczu innowacji technicznej. Przypadek USOS-a

K. ABRISZEWSKI (2014) 269-291


Instrukcja dla autorów

293


Lista recenzentów w 2013 roku

297