Kontakt

Insty­tut Filozofii UAM

ul. Sza­marzewskiego 89c
60–568 Poz­nań, Polska

studmet@amu.edu.pl

Sekretarz redakcji:
rzepinskit@wp.pl