Numer 10, 1973

I Studies and Proposals
J. Topolski Time Indication in Historical Narration Abstract 3
R. Kopiecki Some Notes on the „Rank of Historicity” of Historical Facts Abstract 25
L. Nowak Some Apparent and True Difficulties in the Application of the Rule of Falsification Abstract 47
B. Mejbaum A Concept of Analysis of G. E. Moore and its Application in Ethics Abstract 59
W. Maisel The Problems of Interdisciplinary Relations Between History and Law Abstract 79
II Reviews
L. Nowak International Logic Review, 95
I. Nowak M. Mostiepanienko Fiłosofia i fiziczeskaja tieorija 101
K. Obuchowski R.Binion Frau lou Nietzsche’s Wayward Disciple 104
E. Żabski Z. Augustynek Własności czasu 106
W. Patryas E. Nagel Struktura nauki 110
K. Łastowski „J. Bańka: Współczesne problemy filozofii techniki.
Studium z zakresu eutyfroniki”
113
J. Dydowicz Rocznik statystyczny Nauki 116