Numer 16, 1977

I Studies and Proposals
I. Narski The Development of Materialistic Dialectics as a Theory
and Method of Cognition in Marx’s „Capital”
Abstract 3
B. Kotowa The Foundations of Ingarden’s Programme of Literary Research Abstract 21
A. Drozdek The Explanation of the Phenomenon of Precession
by Nicolaus Copernicus
Abstract 59
II Dyskusja na temat: Strukturalistyczne Dyrektywy Metodologiczne Badań nad kulturą
T. Zgółka Wprowadzenie do dyskusji 71
J. Pogonowski Wypowiedzi w dyskusji 83
E. Balcerzan Wypowiedzi w dyskusji 85
S. Jakóbczyk Wypowiedzi w dyskusji 92
W. Sitek Wypowiedzi w dyskusji 95
D. Aleksandrowicz Wypowiedzi w dyskusji 97
M. Ziółkowski Wypowiedzi w dyskusji 101
A.Zeidler Wypowiedzi w dyskusji 114
J. Kmita Kilka uwag na marginesie dyskusji o strukturalizmie 123
III Discusions
S. Morawski Odpowiedź na recenzję 131
IV Reviews
J. Heymann Historia etnografii polskiej 145
W. Maciejewski Tekst i język 150
J. Kopania Tezaurus terminów naukowych i technicznych języka rosyjskiego 158
J. Dydowiczowa Powstawanie nowych dyscyplin naukowych 164