Numer 19, 1980

I Studies and Proposals
I.Narski The Development of Materialistic Dialectics as a Theory and
Method of Cognition in Marx’s „Capital” (part II)
Abstract 3
P viagra 100mg 4 st. Ozdowski Philosophy as a Group of Studies in Culture Disciplines Abstract
II Zagadnienie przełomu antypozytywistycznego w humanistyce
J. Topolski O cechach charakterystycznych przełomu antypozytywistycznego
w naukach humanistycznych
55
J. Kmita Kultura symboliczna jako przedmiot badań teoretycznych 73
J. Serczyk Wypowiedzi w dyskusji 91
J. Szmatka Wypowiedzi w dyskusji 95
W. Sitek Wypowiedzi w dyskusji 100
A. Grzegorczyk Wypowiedzi w dyskusji 115
J. Woleński Wypowiedzi w dyskusji 123
A. Pałubicka Wypowiedzi w dyskusji 126
B. Kotowa Wypowiedzi w dyskusji 134
K. Zamiara Wypowiedzi w dyskusji 143
L. Witkowski Wypowiedzi w dyskusji 152
A.Zybertowicz Wypowiedzi w dyskusji 161
J. Topolski Odpowiedź dyskutantom 165
J. Kmita Odpowiedź dyskutantom 169
III Reviews
Socjologia wykonania językowego 187
 J. Sójka Nowe propozycje – tradycyjne problemy 194