Numer 22, 1983

I Studies and Proposals
R. Sarkowicz Controversy About Counterfactual Conditionals Abstract 3
M. Wesoły Towards a Semantic Interpretaction of Aristotle’s Theory of Categories Abstract 23
A. Czermak The Origin and Development of Typological Interpretations in Sociology Abstract 51
M. Gaul Statistical Dependencies and Statements and Idealizational
Theory of Science
Abstract 73
I. Torbick Kunstwollen – Interpretative Context of the Work of Art Abstract 115
B. Andrzejewski Leo Weisgerber’s Relativist Conception of Language Abstract 137
J. Sójka Obraz przyrodoznawstwa w filozofii Cassirera Abstract 155
II Discussions
A.Raciborski O logice „logiki dialektycznej” Iljenkowa 187
S. Magala Jak są zrobione „kody orientacji…”? 203
M. A. Faliński Istota i funkcje teorii 215
III Reviews
S. Magala Filozofia nauki: pusta czy ślepa? 227
W. Wrzosek M.N Sokołowa Sowriemiennaja francuzskaja istoriografija.
Osnownyje tendenyi w objasnienii istoriczeskogo procesja,
236