Numer 32, 2014

OD REDAKCJI


Słowo wstępne

MATEUSZ BONECKI, JAROSŁAW BORUSZEWSKI (2014) 9-10


O sposobach i problemach reprezentacji wiedzy w nauce o zarządzaniu wiedzą

PAWEŁ ZEIDLER (2014) 11-28


Różnice między informacją a wiedzą w kontekście zarządzania

ANDRZEJ STĘPNIK (2014) 29-47


Instrumentalna i wiedzotwórcza wartość wiedzy

LECH KACZMARCZYK (2014) 49-64


Metafora smogu informacyjnego a procesy informacyjne

MARIUSZ SZYNKIEWICZ (2014) 65-77


Image(s) a informacja

JAROSŁAW STRZELECKI (2014) 79-93


Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie – aspekty metodyczne

ELŻBIETA SKRZYPEK (2014) 95-116


Praktyczność wiedzy: wdrożenia humanistyki

TADEUSZ WOJEWÓDZKI (2014) 117-136


Identyfikacja problemów w infobrokerstwie systemowym

JAROSŁAW BORUSZEWSKI (2014) 137-148


Zwinne podejście do zarządzania procesem badawczo-rozwojowym

MATEUSZ BONECKI (2014) 149-163


Krytyka refleksywna w badaniach nad praktyką zawodową i organizacyjną

KRZYSZTOF NOWAK-POSADZY (2014) 165-180


Formy życia naukowego w świetle definicji pojęcia „organizacji uczącej się”

R. KAZIBUT (2014) 181-200


Instrukcja dla autorów

201