Numer 33, 2014

Słowo wstępne

ANTONI SZCZUCIŃSKI (2014) 9-10


Odważny program jedności fizyki

MICHAŁ TEMPCZYK (2014) 11-22


Modyfikacja dedukcyjno-nomologicznego modelu wyjaśniania

MAŁGORZATA CZARNOCKA (2014) 23-44


Na czym polega piękno ogólnej teorii względności

JAN SUCH (2014) 45-62


Relacyjna mechanika kwantowa, uniwersalna zasada względności i podstawy fizyki

MAREK WOSZCZEK (2014) 63-96


Fizyka a magia: w sprawie oddziaływań na odległość

JAN CZERNIAWSKI(2014) 97-120


Argument dziury – jego rola i konsekwencje w filozofii czasoprzestrzeni

DAMIAN LUTY (2014) 121-145


Zaskakujące znaczenie pewnego kosmologicznego modelu wyobrażeniowego

BEATA ANNA POLAK, TOMASZ POLAK (2014) 145-152


O pojęciach przyczyny i przyczynowości w ujęciu Jana Łukasiewicza

TOMASZ ALBIŃSKI (2014) 153-170


Twierdzenie Gödla a spór o mechanicyzm

MICHAŁ SOCHAŃSKI (2014) 171-200


Fizyka ekologiczna, czyli użytecznościowy wymiar rzeczywistości

MACIEJ BŁASZAK (2014) 201-218


Instrukcja dla autorów

219


Lista recenzentów w 2014 roku

223


Opis procedury recenzowania

225