Numer 38, 2017

Słowo wstępne

SŁAWOMIR LECIEJEWSKI (2017) 9-11


Informatyka jako nauka społecznie użyteczna

MAREK HETMAŃSKI (2017) 15-35


Czy wszystko wykonuje obliczenia? Wybrane filozoficzne implikacje pankomputacjonistycznej interpretacji obliczeń naturalnych

PAWEŁ POLAK (2017) 37-54


Informatyka jako formalna podstawa niektórych badań kognitywistycznych

PAWEŁ STACEWICZ (2017) 55-72


Informatyka – wirtualia czy realia? W stronę filozofii informatyki

ROBERT JANUSZ (2017) 73-90


Wzrost znaczenia informatyków w obrazie przestępczości w cyfrowym świecie

KAMIL MAMAK (2017) 91–103


Problem technologicznego zapośredniczenia rozwoju nauki a powstanie bioinformatyki

MARCIN RZĄDECZKA (2017) 105–116


Czwarta rewolucja przemysłowa – dobrodziejstwem czy przekleństwem? Wokół myśli Martina Forda

ROMAN KRZANOWSKI, KAMIL TROMBIK (2017) 117–127


Emocje a maszyny. O możliwościach i konsekwencjach stworzenia inteligentnych emocjonalnie maszyn

ANDRZEJ STĘPNIK (2017) 129–148


Posthumanizm a estetyka organizacji

ADAM DZIDOWSKI (2017) 149–165


The notion of information and the notion of Ionian arché

PAWEŁ CINIEWSKI (2017) 167–175


W poszukiwaniu definicji informatyki

SŁAWOMIR LECIEJEWSKI (2017) 179–192


Czy należy obawiać się superinteligencji?

PIOTR PRZYBYSZ (2017) 193-203


Instruction for Authors

205-206