Numer 7, 1970

I Studies and Proposals
H. Muszyński Pedagogical Theorems and Their Systematization Abstract 3
S. Michalski The Place of History of Education in the System of the Humanities Abstract 43
L. Nowak Theories of Rational Behaviour as Model Theories Abstract 59
A.F. Grabski A Glance at the History of Historiographic Reflection in Poland Abstract 91
S. Żurawicki The Quantification of Social Phenomenon Abstract 119
J. Kmita More on Quantification Abstract 135
S. Żurawicki Odpowiedź J. Kmicie 151
J. Kmita Wyjaśnienie 157
II Reviews
T. Zgółka Logika i język. Studia z semiotyki logicznej.
Wyboru dokonał, wstępem 
i przypisami opatrzył Jerzy Pelc
157
I. Nowak, L. Nowak C. Hempel Philosophy of Natural Science 163
J. Such M. Wartosky: Conceptual Foundations of Scientific Thought.
An Introduction to the Philosophy of Science
166
I. Nowak, L. Nowak T. Kuhn: Przewrót kopernikański. Astronomia
planetarna w dziejach myśli
174
A.F. Grabski W. Strielski: Tieorija i mietodika istocznikowiedienia istorii SSSR 179
B. Jewsiewicki J. Vansina: De la tradition orale. Essai de methode historique 184
J. Bańka W. Iwanow: Princip istorizma w proizwiedienijach 195
L. Żurawicki J. Robinson: Economic Philosophy 201
L. Żurawicki W. Reichmann: Use and Abuse of Statistics 202
L. Żurawicki J. Pen: Modern Economics 204