Reviewer list

Reviewer list in year 2016

Jerzy A. Bloszyk, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Jarosław Boruszewski, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Krzysztof Brzechczyn, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Juan Manuel Campos Benítez, (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico)

Adam Chmielewski, (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Stanisław Cichocki, (Uniwersytet Warszawski, Poland)

Bogusław Czarny, (Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, Poland)

Adam Czerwiński, (Uniwersytet Opolski, Poland)

Viviana Mirta Martínez Domínguez, (Universidad de Mendoza, Argentina)

Katarzyna Gan-Krzywoszyńska, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Michał Goliński, (Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, Poland)

Adam Grobler, (Uniwersytet Opolski, Poland)

Juraj Hałas, (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Slovakia)

Aleksandra Kołtun, (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland)

Przemysław Krzywoszyński, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)

Tomasz Kwarciński, (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland)

Reviewer list in year 2015

JEAN-YVES BÉZIAU, (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil; University of San Diego, California, USA)

MACIEJ BŁASZAK, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poland)

JUAN MANUEL CAMPOS BENÍTEZ, (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico)

SABINA CISEK, (Uniwersytet Jagielloński, Poland)

GEORGE ENGLEBRETSEN, (Bishop’s University, Canada)

KATARZYNA GAN-KRZYWOSZYŃSKA, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poland)

PIOTR GAWRYSIAK, (Politechnika Warszawska, Poland)

PAWEŁ GRABARCZYK, (Uniwersytet Łódzki, Poland)

LUBA JAKUBOWSKA, (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Poland)

MAŁGORZATA KOWALSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland)

SŁAWOMIR LECIEJEWSKI, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poland)

PIOTR LEŚNIEWSKI, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poland)

ARTUR MACHLARZ, (Uniwersytet Opolski, Poland)

MARCIN MIŁKOWSKI, (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Poland)

MIKOŁAJ MORZY, (Politechnika Poznańska, PTI, Poland)

EWA NOWAK, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poland)

PAWEŁ POLAK, (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland)

MAREK POKROPSKI, (Uniwersytet Warszawski, Poland)

WALTER REDMOND, (Austin, Texas, USA)

MARCIN J. SCHROEDER, (Akita International University, Japan)

ANNA SŁYSZ, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poland)

MARIUSZ SZYNKIEWICZ, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poland)

JAN WOLEŃSKI, (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, Poland)

MICHAŁ ZAWADZKI, (Uniwersytet Łódzki, Poland)

PAWEŁ ZEIDLER, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poland)

JÓZEF ZON, (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poland)

Reviewer list in year 2014

Piotr Giza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Artur Dobosz, Politechnika Poznańska

Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski

Marek Hetmański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Marek Sikora, Politechnika Wrocławska

Zenon Roskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski

Wanda Ciszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Łukasza Kulas, Politechnika Gdańska

Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński,

Hanna Włodarkiewicz-Klimek, Politechnika Poznańska,

Michał Tempczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Anna Lemańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Danuta Sobczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Tomasz Rzepiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Michał Sochański, Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu

Waldemar Czajkowski, Politechnika Śląska

Andrzej Łukasik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Anna Latawiec, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Reviewer list in year 2013

Wojciech J. Burszta (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)

Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)

Jacek Karczewski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań)

Mirosława Kaszkowiak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań)

Maria Kostyszak (Uniwersytet Wrocławski)

Andrzej P. Kowalski (Uniwersytet Gdański)

Barbara Poniedziałek (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań)

Joanna Rutkowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań)

Piotr Rzymski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań)

Piotr Stankiewicz (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń)

Barbara Tuchańska (Uniwersytet Łódzki)

Krzysztof Wiktorowicz (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań)

Jakub Żurawski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań)