Editorial Board

Editor-in-Chief:

Paweł Zeidler

Editorial Board:

Andrzej Wiśniewski

Jacek Sójka

Roman Kubicki

Wojciech Wrzosek

Assistant to Editor-in-Chief

Tomasz Rzepiński

Scientific Board

Zygmunt Bauman (University of Leeds)

Piotr Bołtuć (University of Illinois)

Jerzy Brzeziński (UAM, Poznań)

Małgorzata Czarnocka (IFiS PAN, Warszawa)

Adam Grobler (Uniwersytet Opolski)

Ryszard Grygorczyk (University of Montreal)

Waldemar Hanasz, (UKW, Bydgoszcz)

Elżbieta Kałuszyńska (UW-M, Olsztyn)

Krzysztof Łastowski (UAM, Poznań)

Sławomir Magala, Holandia (Rotterdam School of Management, Erasmus University

Rotterdam)

Anna Pałubicka (UAM, Poznań)

Jan Such (UAM, Poznań)

Ryszard Wójcicki (PAN, Warszawa)