Procedura recenzowania

Artykuły nadsyłane przez autorów do publikacji w czasopiśmie „Studia Metodologiczne” podlegają następującej procedurze recenzowania:

  1. Do oceny każdej publikacji powoływani są dwaj niezależni recenzenci spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor nadesłanego artykułu.
  2. Procedura recenzowania ma charakter duble blind proces. Oznacza to, że recenzenci nie znają tożsamości autora recenzowanego przez nich tekstu. Jak również autor nie uzyskuje wiedzy, o tożsamości osób, które recenzowały jego tekst.
  3. Pisemne recenzje zawierają jednoznacznie sformułowany wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  4. Lista recenzentów numerów z danego roku jest udostępniana na stronie internetowej czasopisma i w drugim numerze, ukazującym się w danym roku.