Rada wydawnicza

Redaktor Naczelny:

Paweł Zeidler

Rada redaktorska:

Andrzej Wiśniewski

Jacek Sójka

Roman Kubicki

Wojciech Wrzosek

Sekretarz Redakcji:

Tomasz Rzepiński

Rada Naukowa:

Zygmunt Bauman (University of Leeds)

Piotr Bołtuć (University of Illinois)

Jerzy Brzeziński (UAM, Poznań)

Małgorzata Czarnocka (IFiS PAN, Warszawa)

Adam Grobler (Uniwersytet Opolski)

Ryszard Grygorczyk (University of Montreal)

Waldemar Hanasz, (UKW, Bydgoszcz)

Elżbieta Kałuszyńska (UW-M, Olsztyn)

Krzysztof Łastowski (UAM, Poznań)

Sławomir Magala, Holandia (Rotterdam School of Management, Erasmus University

Rotterdam)

Anna Pałubicka (UAM, Poznań)

Jan Such (UAM, Poznań)

Ryszard Wójcicki (PAN, Warszawa)