Instrukcja dla autorów

Teksty prosimy przesyłać na adres: studmet@amu.edu.pl lub rzepinskit@wp.pl Teksty powinny być przygotowane według podanego poniżej schematu.

 1. Artykuł łącznie z bibliografią nie powinien przekraczać 36 000 znaków – (20 standardowych stron tekstu).
 2. Redakcja zwraca się z prośbą o przesłanie osobnego pliku zawierającego następujące informacje:
  • Imię i Nazwisko Autora/Autorów;
  • Tytuł w języku polskim i języku angielskim;
  • do 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim;
  • Abstrakt w języku polskim i języku angielskim od 300-500 znaków;
  • Afiliacja każdego z Autorów;
  • Adres do korespondencji oraz adres e-mail
  • Drugi plik powinien zawierać wyłącznie tytuł w języku polskim i tekst właściwy. Obydwa pliki powinny być zapisane w edytorze Microsoft Word.
 3. Tabele ryciny i ilustracje prosimy o umieszczanie w osobnym pliku. W tekście właściwym powinny występować wyłącznie odpowiednie oznaczenia.
 4. Prosimy o stosowanie edytora równań programu Word.
 5. Autorzy są zobowiązani do uzyskania zgody na powielenie i wykorzystanie w swojej publikacji zdjęć, rycin i ilustracji pochodzących z innych źródeł.
 6. Odnośniki do literatury zarówno w tekście jak i w przypisach powinny mieć następująca postać:
  • … [Kowalski, 2002, s. 22-34].
  • w przypadku kilku publikacji danego Autora, które ukazały się w tym samym roku [Kowalski, 2002a, s. 20] itd.
 7. Przypisy na dole strony.
 8. Bibliografia powinna być zamieszczona na końcu tekstu alfabetycznie według następującego schematu:
  • Czarnocka M., (2006), „O niemożliwości naturalizowania epistemologii”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 2(58), s. 137-153.
  • Wigner E., (2002), „Niepojęta skuteczność matematyki w naukach przyrodniczych”, [w:] Współczesna filozofia matematyki, red. R. Murawski, Warszawa, PWN, s. 293-309.
  • Wójcicki R., (1982),  Wykłady z metodologii nauk, Warszawa, PWN
 9. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, Autorzy zobowiązani są do podpisania zgody na publikację artykułu w Studiach Metodologicznych oraz zgody na umieszczenie artykułu w formie elektronicznej na stronie czasopisma.
 10. Informację o zasadach recenzowania stosowanych w czasopiśmie „Studia Metdologiczne” autor może uzyskać przechodząc na stronę Procedura recenzowania.