Numer 14, 1976

I Studies and Proposals
I. Narski On the place of the Logic of Science Among Cognitive Sciences Abstract 3
P. Materna Frege Revised (On a new concept of semantics) Abstract 21
T. Nadel-Turoński Principles of Physics as Metalaws Abstract 33
A. Żukrowska Assumptions of Galileo’s Mental Experiment Abstract 47
A. Pałubicka Practice – Social Experience – Science Abstract 51
L. Canfora Formen der Historographischen Tradition Abstract 83
W. Sitek Principles of the Development of Human Knowledge in the
View of Znaniecki’s Theory of Knowledge
Abstract 103
D. Aleksandrowicz Art and Language Abstract 125
J. Sławińska Problems of Practical Cultivationof Aesthetics Abstract 149
II Discussions
T. Batóg Konkretyzacja a uogólnienie 195
L. Nowak O pewnym modelu metodologii szczegółowej (Na marginesie książki
Z. Ziembińskiego, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa)
203
III Reviews
J. Kopania Grodziński E. „Zrys ogólnej teorii imion własnych” 215
A. Grzegorczyk „Nowej Krytyki” redukcja psychologistyczna do tematu 218
M. Drozdowski Geoffrey Barraclough „Wstęp do historii współczesnej”