Numer 15, 1977

I Studies and Proposals
A.S. Klewczenia Lenin’s theory of Reflection and Logic Abstract
A. Pałubicka Hipothetistic Epistemology as a Subjective
Expression of Antipositivist Turing-point in Science
Abstract
A. Grzegorczyk On Two Formulations of Developmental
Processes of Artistic Phenomenon
Abstract
J. Brzeziński Esentialistic Empirical Procedures in Behavioural Researches Abstract
K. Różewicz Methodologically on the Political Thought Abstract
M. Nowakowska Alienation and Monopolizationin Science: An Attempt of Formalization Abstract
II Theoretical Problems of Social Science
E. Cyrson The Social Goal of Production
Z. Blok Economics and Politics in the Process of Development
III Discussions
D. Rohatyn Zemach on Promises: A Reply
IV Reviews
T. Zielichowski Niezmienniczośc przyrody
J. Wiśniewski Czas jako rodzaj struktury relacyjnej
S. Magala Próba rekonstrukcji materializmu historycznego
A.Drozdek J. Freund Les theories des humaines
M. Piotrowski T.W Adorno Filozofia nowej muzyki
A. Zeidler Teoretyczne podstawy marksistowskiej estetyki
J. Dydowiczowa Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji naukowej na temat:
metodologia bibliotekoznawstwa i nauk o informacji