Numer 2, 1966

I Studies and Proposals
Z. Ziembiński On Some Reasons of Disintegration of Legal Sciences Abstract 3
L. Nowak The Conception of Rational Legislating Abstract 19
J. Kmita On Asserting and Expressing Abstract 35
S. Dziamski Cultural Fact and Its Character Abstract 57
J. Żak Earlest History and Its Contemporary Methods of Investigation Abstract 67
J. Giedymin A Note Concerning the Systematizing Value of Behaviour Theory Abstract 91
Odpowiedź J. Reykowskiego 101
Odpowiedź J. Giedymina 105
II Reviews
Z. Czerwiński O. Lange Optymalne decyzje. Zasady programowania 113
S. Dziamski S. Nowak Studia z metodologii nauk społecznych 118
S. Abt A.M. Jagłom, I.M. Jagłom Prawdopodobieństwo i informacja 120
B. Miśkiewicz Jerzy Serczyk Podstawy badan historycznych.
Skrypt dla studentów I roku historii
123
L. Nowak B. Suchodolski Narodziny nowożytnej filozofii człowieka 127
L. Nowak J. Gregorowicz Definicje w prawie i w nauce prawa 130
R. Kozłowski Zdzisław Cackowski: Problemy i pseudoproblemy 134