Numer 3, 1967

I Studies and Proposals
T. Pawłowski Typological Concepts in Historical Disciplines Abstract 3
J. Topolski On the Concept and Role of Background
Knowledge in the Research of a Historian
Abstract 19
J. Kmita The Conditional of an Ordinary Language Abstract 33
L. Nowak The Concept of Law Validity as Theoretical  Term of Jurisprudence Abstract 45
T. Jędruszczak Using Calculating in  Historical Disciplines Abstract 67
II Reviews
T. Zawadzki M. Finley: Myth, Memory and History. History and Theory IV (1965) 81
J. Kmita Poetyka i matematyka. Praca zbiorowa (Ed) M. Mayenowa 86
B. Miśkiewcz Z zagadnień metodologicznych historii wychowania 86
J. Dydowicz Cybernetyka i metody badań historycznych 91
S. Abt Z. Rowieński, A. Ujemow, J., Ujemow, Filozoficzny zarys cybernetyki 93
J. Burszta P. Nedo, Folklorystyka. Ogólne wprowadzenie 96
L. Nowak, M. Zieliński W. Lang, Struktura kontroli prawnej organów państwowych
Polskie Rzeczypospolitej Ludowej
99
J. Such <a href="http://studiametodologiczne viagra kaufen in deutschland.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/11/sm03-01.pdf” target=”_blank”>B. Kiedrow, Przedmiot i więź wzajemna nauk przyrodniczych 101