Numer 8, 1971

I Studies and Proposals
J. Kmita Marxism and the Controversy Between Realism and Instrumentalism Abstract 3
I. Nowak Attitudes of Physicists Towards Philosophy Abstract 37
W. Ławniczak On Systematized Interpretation of Works of Fine Arts Abstract 51
S. Piekarczyk Some Problems of Topology of time Semantic Remarks of Temporal Relations Abstract 73
F. Studnicki L. Nowaka koncepcja prawoznawstwa empirycznego Abstract 101
L. Nowak W sprawie empirycznego charakteru prawoznawstwa Abstract 117
II Reviews
J. Kmita Such J. O uniwersalności praw nauki 131
T. Zgółka B. Malmberg Nowe drogi w językoznawstwie 137
J. Topolski G. Iggeers The German Conception of History. The National
Tradition of Historical Thought from Herder to the Present
144
W. Balicki S. Żurawicki Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych 147
L. Żurawicki R. Stone Mathematics in the Social Sciences and Other Essays 151