Numer 12, 1974

I Studies and Proposals
W. Krajewski Copernicus and Galileo against Aristotle – New Scientific
Methodology versus Dogmatism and „Narrow Empiricism”
Abstract 3
I. Nowak The Problem of Correspondence of Scientific Notions Abstract 23
J. Kmita A Context of Discovery – A Context of Justification Abstract 29
L. Nowak Possibility and Ideal Type Abstract 49
J. Wróblewski The Theory of Law – Multilevel, Empirical Or Sociological? Abstract 61
A. Pałubicka Positivistic and Instrumental Approaches to „Archeological Cultures” Abstract 89
II Discussions
W. Sitek Trzy rodzaje wyjaśniania 107
W. Patryas „Trzy rodzaje wyjaśniania” kilka uwag metodologicznych 117
W. Sitek Odpowiedź W. Sitka 126
III Reviews
L. Nowak Indukcja, przewidywanie i predykaty dyspozycyjne 127
T. Zgółka Lingwistyka a natywizm 134
A. Maciejewska-Jamroziak K. Piwocki Pierwsza nowoczesna teoria sztuki 140