Numer 17, 1978

I Studies and Proposals
A.F. Grabski Theory and History. Historiographical Considerations Abstract 6
H. Jędruszczak Theoretical Foundations of Social History Abstract 33
G. Bojadżijew On the Essence of the Complex Understanding of the Analysis of
Historical Process an Attempt at Typology
Abstract 61
J. Topolski On the Nomothetical Consciousness of Historians Abstract 79
J. Kmita Epistemological Cognizance as Historical Cognizance Abstract 99
J. Serczyk Wystąpienia w dyskusji 133
Z. Sprys Wystąpienia w dyskusji 134
A. Pałubicka Wystąpienia w dyskusji 139
J. Heymann Wystąpienia w dyskusji 143
M. A. Faliński Wystąpienia w dyskusji 157
II Discussions
A.Kocikowski O alternatywnym konstruowaniu typów idealnych 161
III Reviews
A.Drozdek J. O’Shaughnessy Metodologia decyzji 179
J. Pogonowski J.A. Szrejder Równość, podobieństwo, porządek 183
M. Ziółkowski Teoria a rzeczywistość 187