Numer 6, 1969

I Studies and Proposals
T. Dobrowolski Structuralism in History of Arts Abstract 3
A.F. Grabski About Methodological Problems of the So-called Cracovian Historical School Abstract 50
S. Kaczmarek The Historism as Methodological Rule in the History of Philosophy Abstract 88
J. Such About Various Procedures of Interpretation in Science Abstract 103
J. Kmita The Understanding in the Process of the Receipt of Literary Work Abstract 155
L. Nowak About Premises and Rules of Interpretation of Legal Text Abstract 157
W. Ławniczak Assertions Based on the Understanding of the Statements in Medical Disciplines Abstract 181
II Reviews
W. Maisel Problematyka specjalizacji i integracji nauk w NRD 203
K. Zamiara Frank Harary, Robert Norman, Dorwin Cartwright: Structural Models:
An Introduction to the Theory of Directed Graphs
206
I. Nowak W. Krajewski: Związek przyczynowy 212
W. Wycisk W. Pieriegudow Metoda najmniejszych kwadratów i jej zastosowanie 216
S. Abt O. Kyn, P. Pelikan cybernetyka a ekonomia 219
J. Kmita S. Kozyr-Kowalski Max Weber a Karol Marks. Socjologia
Maxa Webera jako „pozytywna krytyka materializmu historycznego”
222