Volume 28, 1993

J. Topolski O mej pracy naukowej Abstract 3
I Studies and Proposals
P. Zeidler Methodological Consequences of Application of Non-Standard Mathematical
Ranges to Physical Theories Exemplified on Classical Particle Mechanics
Abstract 17
E. Zielonacka-Lis The Cognitive Status of the Reconstruction of Mechanism in Organic
Chemistry Exemplified by the Reconstruction of the Mechanism of
Acid Hydrolysis of Nucleosides
Abstract 33
P. Leśniewski Rules for Rationale Changes of Beliefs. Peter Gardenfors’s Conception Abstract 49
Z. Tworak The Problem of Cognitive Importance of Research Questions Abstract 65
II Methodological Problems of Humanities
G. Banaszak On Musical Semantics in the Context of the Contemporary Study of Music 87
A. Miś Economic Research and Values 107
Diagnoza Psychologiczna (kliniczna) w kontekście praktyki społecznej 131
III Translations
J. Sójka Egzystancjalizm i fenomenologia. Maurice Natanson o pojęciu życia 163
M. Natanson Świat Życia 171
U. Oeverman Ku rzeczy. Znaczenie samowiedzy metodologicznej Adorna dla uzasadniania
materialnej socjologicznej analizy struktury
189
IV Reviews
A. Zeidler O pułapkach „metafizycznego” myślenia w sztuce. 215
W. Pawliszyn ABC filozofowania. W sprawie granic filozofii. 218
B. Frydryczak Filozofia a sztuka (w stadium postautonomicznym) 224
P. Leśniewski Nowe badania z zakresu logicznej teorii pytań 226