Numer 36, 2016

Słowo wstępne

KRZYSZTOF NOWAK-POSADZY (2016) 13-15


Philosophy of Economics versus Methodology of Economics

LAWRENCE A. BOLAND (2016) 17-26


Models of Clutter

MARCEL J. BOUMANS (2016) 27-41


The Rationality of Science and the Rationality of Scientists

JESÚS P. ZAMORA BONILLA (2016) 43-57


The Role of the Cowles Commission in the History of Information Economics

PHILLIP MIROWSKI, EDWARD NIK-KHAH (2016) 59-85


Ideal Types and The Making of Parallel Worlds

XAVIER DE DONATO RODRÍGUEZ (2016) 87-111


Thought Experiments in Economics and the Role of Coherent Explanations

JULIAN REISS (2016) 113-130


Interaction and Structural Representation in Calibration of Economic
Models

PAWEŁ KAWALEC (2016) 131-145


On Similarities in Modelling and Metaphorizing Economic Phenomena

ŁUKASZ HARDT (2016) 147-174


Teoria ekonomii czy ekonomia teoretyczna

ANDRZEJ MALAWSKI (2016) 175-198


Performatywność: w jaki sposób ekonomia współtworzy przedmiot swoich badań

ŁUKASZ AFELTOWICZ (2016) 199-232


O niektórych problemach z przyczynowością w ekonomii

MARCIN GORAZDA (2016) 233-260


O roli prawdy w filozofii i nauce. Czy możliwa jest ekonomia bez prawdy?

BARTOSZ SCHEUER (2016) 261-289


Wczesny wszechświat świadectwem chaotycznego zachowania? Filozoficzne
implikacje chaosu deterministycznego w modelach kosmologicznych

MAREK SZYDŁOWSKI, PAWEŁ TAMBOR (2016) 291-313


O algorytmach i algorytmicznej dostępności wiedzy

PAWEŁ STACEWICZ (2016) 315-331


Instrukcja dla autorów

333-334