Numer 34, 2015

Słowo wstępne

MARIUSZ SZYNKIEWICZ (2015) 9-10


Spór o pojęcie informacji

MARCIN J. SCHROEDER (2015) 11-36


Tożsamościowa koncepcja informacji

MARCIN J. SCHROEDER (2015) 37-60


Semantyczne teorie informacji

RAFAŁ SZCZEPIŃSKI (2015) 61-82


W stronę jednolitej teorii informacji. Propozycja Marka Burgina

ZBIGNIEW TWORAK (2015) 83-102


Trzy rodzaje reprezentacji w filozofii informatyki

PAWEŁ GRABARCZYK(2015) 103-120


O komputerowym wspomaganiu twórczego rozwiązywania problemów

ANDRZEJ STĘPNIK (2015) 121-142


Sieć, software czy obliczenia naturalne? Jakie techniki definiują myślenie filozoficzne
Homo informaticus?

PAWEŁ POLAK (2015) 143-170


Status komputera w refleksji z zakresu filozofii techniki

MARIUSZ SZYNKIEWICZ (2015) 171-188


Transfer idei z biologii do informatyki na przykładzie algorytmów genetycznych

JOANNA HOLDYS, SŁAWOMIR LECIEJEWSKI (2015) 189-208


Metodologia badań psychologicznych prowadzonych w przestrzeni Internetu

JAKUB KUŚ, KATARZYNA STEFAŃSKA, ALICJA BUKOWSKA (2015) 209-238


Modelowanie interrogacyjnego rozwiązywania problemów w środowisku gry
QuestGen

PAWEŁ ŁUPKOWSKI, OLIWIA IGNASZAK, PATRYCJA WIETRZYCKA (2015) 239-254


Operatory logiczne w zapytaniach wyszukiwawczych

JAROSŁAW BORUSZEWSKI (2015) 255-270


Instrukcja dla autorów

271